Địa chỉ: 123 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0933.184.184